2013. szeptember 5., csütörtökRészlet a Térépítés Európában kiállítás koncepciójából:

"A terek az európai városépítészeti hagyomány elválaszthatatlan részeit alkotják. Az Európán kívüli civilizációk is kialakították a maguk sajátos, a társadalmi élet szervezésére alkalmas tértípusait, a többi kontinens klasszikus értelemben vett városi közterei azonban nagyrészt az európai mintákat követik. Az európai hagyomány önmagában is rendkívül sokrétű. A városi tér fogalmát építészeti sajátosságai mellett funkcióinak összetettsége határozza meg: a tér a gyalogos és járműforgalom, az áruk és eszmék cseréje, a társadalmi kapcsolatok ápolása, a hatalmi reprezentáció és a hatalom elleni lázadás elsődleges helyszínéül szolgál. A nyilvános kivégzések egykor éppúgy a tereken zajlottak, mint a kulturális és vallási élet felemelő eseményei. Minden térnek megvan a maga története, egyedi arculata. Eltérő anyagi és szellemi szükségletek kielégítésére jöttek létre, és az idők során különböző irányokban fejlődtek tovább. A kiállítás az európai városi terek rétegzettsége mögött álló okokat igyekszik rekonstruálni, a társadalmi együttélés jellegzetesen európai, az idők során folyton változó mintáit állítva a figyelem központjába. Természetesen nem vállalkozhatunk arra, hogy valamennyi európai teret megvizsgáljunk, néhány példa bemutatására kell szorítkoznunk, amelyek azonban reményeink szerint képet adnak a városi terek értelmezési lehetőségeiről."

"Projektünk, amely a maga területén úttörőnek tekinthető, az Európai Unió „Kultúra 2000” program keretében, számos európai intézmény és kutató összefogásának eredményeként született. Úgy véljük, eljött az ideje, hogy átadjuk sokrétű tapasztalatainkat, megfogalmazzuk következtetéseinket és javaslatainkat. A kiállítás nem a legszebb és leghíresebb terek bemutatását tűzi ki célul, hanem azokra a munkákra szeretné felhívni a figyelmet, amelyek a városi terek építészeti és urbanisztikai értelmezését, megőrzését és átalakítását a legmagasabb színvonalon valósítják meg, a múlt megértésére épülő, mégis a jövőt szolgáló tervezés legkiválóbb példáin keresztül. Ennek szellemében az esettanulmányok válogatásakor mindenekelőtt azt vettük figyelembe, hogy az adott tér milyen történelmi szerepet töltött be a város mindenkori közösségének életében, milyen állapotban volt a rekonstrukciót megelőzően, és milyen a megvalósult építészeti beavatkozások színvonala. Az utóbbi évtizedekben újonnan létesült terek példái azt bizonyítják, hogy a városi tér ideája a kortárs urbanisztikai gondolkodásban is fontos helyet tölt be. Minden tablót ugyanaz a léptékű tervrajz egészíti ki."


Képek az utazó kiállításról / EKF Pécs / 2010


 
 
 

forrás, Építészet és Kontextus: http://www.ek2010.hu/index.php?id=784

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése